Produkty z linii Smart Organic Farming
zamówisz teraz telefonicznie,
zadzwoń i poproś o ofertę

800 100 000

Najwyższa jakość Organic Booster®

 • Szybka dostępność azotu dla roślin – jednym ze skutków procesu kompostowania jest konwersja azotu amonowego w azot organiczny – pozostaje on dostępny dla roślin i nie jest uwalniany do atmosfery.
 • Wolny od nasion chwastów i patogenów – brak drobnoustrojów i nasion chwastów zapewniany jest przez cotygodniowe kontrole i analizy przeprowadzane przez niezależne oraz akredytowane laboratorium na całej długości łańcucha dostaw aż do etapu produkcji.
 • Łatwy w stosowaniu przy pomocy rozsiewacza do nawozu – dzięki zastosowanemu procesowi przetwarzania granulki mają zawsze jednorodne rozmiary i strukturę.
 • Bezpieczny – czysty produkt, dzięki znanemu i sprawdzonemu pochodzeniu surowców oraz kompostowaniu i obróbce termicznej (70°C przez 1 godzinę). Dotyczy to zarówno bezpieczeństwa dla ludzi, jak i środowiska.
 • Organic Booster® dzięki ciągłej kontroli parametrów jakościowych i doborowi najwyższej jakości surowców uzyskał certyfikat ECOCERT.

Co wyróżnia Organic Booster®?

Najwyższej jakości surowce i nowoczesny proces produkcji
przed rozpoczęciem produkcji materiały są analizowane, by produkt końcowy był niezmiennie wysokiej jakości.

Szybkość działania granul
szybko wchłaniają wodę. Proces produkcyjny obejmuje dodatkowy etap – przed uformowaniem w granulki produkt ulega sproszkowaniu, co zapewnia szybsze wchłonięcie przez glebę. Przyspiesza to uwalnianie substancji odżywczych do gleby i ich przyswojenie przez rośliny. Dodatkową zaletą jest to, że do wchłonięcia granulki wymagana jest jedynie mała ilość wody, co jest wygodne w szczególności na obszarach suchych lub w okresach zmniejszonych opadów deszczu.

Efekty działania już w pierwszym roku
natychmiastowe rezultaty już w ciągu roku od zastosowania, zamiast dopiero na drugi rok, jak ma to miejsce w przypadku nawozów organicznych nieprzetworzonych lub przetworzonych w mniejszym stopniu – naturalny proces humifikacji materii organicznej w glebie jest powolny i długotrwały.

Zwiększa efektywność nawozów mineralnych
poprawia stan gleby, a więc zapewnia większe zwroty ze stosowania
nawozów mineralnych.

Wysoką jakość nawozu Organic Booster® potwierdza certyfikat ECOCERT

Zalety Organic Booster®

 • Wyprodukowany w Niderlandach przez doświadczonych specjalistów w technologii produkcji i agrotechniki roślin rolniczych, warzywniczych, sadowniczych itp.
 • Bardzo popularny na całym świecie – stosowany w ponad 65 krajach.
 • Wysoka zawartość materii organicznej.
 • Bogate źródło kwasów humusowych.
 • Wnosi do gleby znaczne ilości makro i mikroskładników niezbędnych do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin.
 • Wytwarzany w nowatorskim procesie produkcji.
 • Wolny od patogenów roślinnych i czysty od nasion chwastów.
 • Objęty ciągłą kontrolą służb weterynaryjnych.
 • Bezpieczny i przyjazny dla środowiska.
 • Sprawdzany przez niezależne i akredytowane laboratorium.
 • Łatwy w zastosowaniu i przechowywaniu.
 • Występuje w postaci idealnych, równych, trwałych i niepylących się granul, co gwarantuje precyzyjny wysiew.

Korzyści z zastosowania Organic Booster®

 • Aktywizuje życie biologiczne gleby – stymuluje wzrost i namnażanie się pożytecznych mikroorganizmów.
 • Poprawia zdolność sorpcyjną – zwiększa zatrzymywanie jonów w kompleksie sorpcyjnym we wszystkich rodzajach gleb, dzięki czemu można obniżyć dawki nawozów mineralnych.
 • Zwiększa odporność na suszę – nawóz podczas rozkładu granulatu jest w stanie zaabsorbować trzykrotnie większą ilość wody niż wynosi jego masa.
 • Poprawia zdolności buforowe gleb – reguluje i stabilizuje ich odczyn.
 • Zwiększa odporność roślin na zmienne warunki pogodowe.
 • Poprawia właściwości termiczne gleb, które wiosną szybciej nagrzewają się.
 • Zabezpiecza podłoże przed zasklepieniem i przeciwdziała tworzeniu się skorupy glebowej, co gwarantuje szybkie i równe wschody roślin.
 • Przeciwdziała skutkom zalewisk wodnych – przywraca żyzność i poprawia napowietrzenie na stanowiskach, które były podtopione przez intensywne opady deszczu.
 • Pobudza rozwój systemu korzeniowego.
 • Poprawia zdrowotność i jakość plonów oraz zwiększa wydajność plonów.

Dlaczego warto wybrać Organic Booster® 

Jakość gleby i środowiska

 • Poprawia strukturę gleby.
 • Dostarcza składniki pokarmowe.
 • Stymuluje życie biologiczne gleby.
 • Zatrzymuje wilgoć w glebie.
 • Zapobiega erozji.
 • Ogranicza wymywanie składników mineralnych.
 • Odblokowuje pierwiastki związanie przez cząsteczki glebowe.
 • Poprawia wzrost temperatury i napowietrzenie gleby.
 • Ogranicza skażenie gleby pestycydami i metalami ciężkimi.
 • Reguluje i stabilizuje odczyn gleb.

 

Źródło materii organicznej

 • Jednorodna i stała jakość.
 • Wysoka zawartość materii organicznej – co najmniej 60%.
 • Niski stosunek węgla do azotu skutkujący uwalnianiem azotu.

 

Łatwe przechowywanie

 • Niska wilgotność ułatwia długotrwałe przechowywanie w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu bez utraty jakości.
 • Niska wilgotność sprawia, że produkt nie fermentuje w worku.