Produkty z linii Smart Organic Farming
zamówisz teraz telefonicznie,
zadzwoń i poproś o ofertę

800 100 000

Filozofia Smart Organic Farming

Mamy świadomość, że procesy kształtowania środowiska rolniczego przebiegają jednocześnie z procesami jego użytkowania i ochrony w powiązaniu z realizacją różnych funkcji gleb.

Odpowiednie gospodarowanie środowiskiem glebowym ma na celu nie tylko optymalne wykorzystanie potencjału uprawowego,
ale również troskę o strukturę podłoża.

Zrównoważony rozwój to klucz do poprawy jakości życia współczesnych i przyszłych pokoleń.
To racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody, umożliwiające ograniczenie negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko oraz zapobiegające ubytkowi substancji organicznej w glebie.

Problem, który zamieniliśmy w wyzwanie

Spadek materii organicznej gleb w Polsce to istotny problem, a zarazem wyzwanie. Mogą jemu sprostać firmy i marki, których idea rozwoju zrównoważonego znajduje swoje pokrycie w działaniu.

W ostatnich latach notuje się niepokojący spadek materii organicznej w glebach uprawnych. Stymuluje ona życie gleb i utrzymuje ich żyzność, dlatego też zachowanie jej jest sprawą zasadniczą zrównoważonego rolnictwa. Gleba uboga w taką materię jest glebą martwą.

Konkretne działania są potrzebne tu i teraz. Właśnie dlatego Linia Smart Organic Farming z dumą może się poszczycić produktem Organic Booster – najwyższej jakości granulowanym nawozem organicznym – łatwo, szybko i efektywnie podnoszącym żyzność gleb i podłoży.

Z czym się mierzymy, czyli troska o poziom próchnicy

Rolnictwo i ekologia

Substancje próchniczne są nieodzownym czynnikiem decydującym
o żyzności gleby. Próchnica, jako swoista forma materii organicznej, przyczynia się do wzrostu i rozwoju roślin poprzez wpływ
na fizyczne, chemiczne i biologiczne właściwości gleby.

Ochrona środowiska

Zachowanie zasobów próchnicy glebowej jest istotne nie tylko ze względu na utrzymanie produkcyjnych funkcji gleb, ale również z punktu widzenia roli gleb w wiązaniu dwutlenku węgla z atmosfery, przyczyniającej się do zmniejszenia efektu cieplarnianego.

Emisja CO2 z gleb stanowi istotną pozycję w całkowitym bilansie jego emisji z różnych sektorów gospodarki.

Aktywujemy glebę - Inteligentne rozwiązania

W miarę postępującej specjalizacji i intensyfikacji produkcji rolnej tradycyjne środki poprawiające żyzność gleby nie są wystarczające.

Spadek zawartości materii organicznej i próchnicy w glebie oraz niska aktywność jej życia biologicznego wymaga stosowania coraz bardziej inteligentnych środków produkcji.

Istotną rolę w kształtowaniu bilansu materii organicznej, oprócz metod tradycyjnych (płodozmiany, poplony, wykorzystanie resztek pożniwnych), będą odgrywały innowacyjne rozwiązania technologiczne w formie nowych i udoskonalonych produktów z grupy nawozów organicznych.

Linia Smart Organic Farming to przełom na polskim rynku. Troska o ochronę środowiska i właściwy stan gleb to misja nie tylko produktowa, ale również informacyjna.

Bądźcie z nami!

Świadomość powagi sytuacji, a także gotowość do przedstawiania gotowych rozwiązań to cele, które stawia
przed sobą Smart Organic Farming. Z myślą o nas i przyszłych pokoleniach zaczynamy działać w sposób, który pokazuje,
że grunt to gleba.